לא לכסות את גוש השתיל

שאלה

האם זה לעיכובא, שצריך לשים את השתיל באדמה מבלי לכסותו [כדי לוודא את קליטתו]?
כי הרי האגרות משה,יו"ד, קפ"ה, כתב שאפילו אם האילן לא יוכל לחיות בגושו כאשר נעמידו במקום פתוח לשמש ולרוח, אך אם נכסה את הגוש יוכל לחיות, זה נחשב ליכול לחיות. וכן בחזו"א, ערלה, ב, י, ד"ה ואפשר, וכן במנחת שלמה, סוף סימן סט.
מה דעתכם?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אפשר לכסות באדמה את השתיל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |