כיכרות לחם במקפיא

שאלה

בהמשך לתשובתך על אופה לחם, מי שאפה כמה ככרות בזה אחר זה והקפיא אותן, האם הן מצטרפות כתוצאה משהייתן במקפיא?

תשובה

נראה שהככרות מצטרפות - והמקפיא ככלי בעל דפנות מצרפן
ומחייבן בחלה. ישנה בעיה שבדר"כ הככרות עטופות בניילון וזה כאילו
כלי לכל ככר בפני עצמה ומפרידה מחברותיה אולם נראה שאין זה
ממש כלי אלא עטיפה לשמירה ולכן הככרות מצטרפות וחייבות בחלה.

הרב יעקב אריאל |