חלה בבצק שחלקו שוקולד וחלקו שום

שאלה

נשאלתי ע"י אשה שמכינה בצק אחד משני ק"ג קמח להכנת לחמניות. ק"ג אחד היא מכניסה קוביית שוקולד לכל לחמניה, וק"ג שני היא מורחת בציפוי שום האם בגלל שבתחילה זו עיסה אחת חייבת בחלה, או מכיון שבפועל מכינה ממנה שני סוגי לחמניות שמקפידה שלא יגעו זה בזה, אז אין מצטרף ואין מפרישין מזה (בדומה לעיסה אחת שאנשים שונים מכינים ממנה חלות ומקפידים כ"א לקחת את מה שהכין, שאין מצטרפת לשיעור חלה) בברכה ובתודה, קובי לוין נטע

תשובה

שלום רב, 
למעשה, צריך להפריש בלא ברכה, כיוון שנחלקו הפוסקים האם כאשר אדם לש עיסה אחת לחלק לעצמו לעיסות קטנות, ומקפיד שלא לערב את העיסות כבר לפני האפייה.  האם כוונה כזאת בזמן הלישה מפקיעה את החיוב מראש, או שאינה מפקיעה את החיוב. לכן מפרישים בלא ברכה.
בברכת התורה והארץ
אהוד אחיטוב
הרב יואל פרידמן | י"ט כסלו תשע"ו 10:28