חילול מטבע שווה פרוטה

שאלה

האם גם ספרדים שמחללים מטבע שווה פרוטה צריכים להשאיר שווה פרוטה?
האם לכבודו ידוע דעת מרן הרב אליהו זצ"ל?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

השאלה לא מובנת. אין חובה להשאיר פרוטה, רק מי שחושש לפרוטה חמורה ורוצה שלא לאבדה. פרוטה חמורה קשה מאד היום להגיע למצב כזה, זה נדיר מאד. על כן הגרמ"א זצ"ל אמר שלא צריך להשתדל בכך יותר מדי, אבל בודאי שיש דין פרוטה חמורה באופן עקרוני.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |