הפרשת חלה בסופגניות

שאלה

למה עם אישה מטגנת סופגניות בחנוכה למה היא לא צריך לברך את הברכה את הפרשת חלה אם זה 1.666 קילוגרם אבל למה אם זה בתנור היא צריכה לברך

תשובה

בהקשר למצוות הפרשת חלה נאמר (במדבר טו, יט) 'והיה באכלכם מלחם הארץ' ולמדו חז"ל שחיוב חלה הוא בעיסה שדומה ללחם, לאמור עיסה עבה ולא נוזלית וכן שהעיסה נאפית בתנור והיא לא מבושלת. טיגון בשמן עמוק דינו כבישול ולכן סופגניה שהיא מעיסה עבה שמטגנים בשמן יש להפריש חלה ללא ברכה, וכדעת הש"ך.

בברכת חנוכה שמח, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | כ"ו כסלו תשע"ז 11:12