דין אוכמניות לספרדים

שאלה

האם ספרדים שמקילים בעץ הפאפיה בגלל תשובת רב פעלים, או"ח, ח"ב, ל, יכולים להקל גם באוכמניות ולהחשיבו כירק?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אוכמניות מניבים רק משנה שניה ועל כן בכך גם הספרדים שמקילים בפסיפלורה יחמירו, ועיין בפסקי הגר"מ אליהו זרעים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |