דגשים הלכתיים בזריעת ירקות ושתילת עצים בגינה הפרטית

שאלה

שלום הרב, אני גר באזור ירושלים בבית עם גינה. אני מעוניין להתחיל לגדל ירקות בגינה ולשתול כמה עצי פרי. הרב יכול לתת כמה דגשים על מה צריך להקפיד הלכתית? תודה

תשובה

שלום וברכה

ירקות:

כלאי זרעים - אסור לזרוע או לשתול יחד שני מינים שונים של צמחים חד-שנתיים, וכן אסור לזרוע מין אחד בסמיכות למין שונה אא"כ ישנו מרחק של 12 ס"מ בין מין למין.

לכן, עליך להרחיק מרחק זה בין מין למין.


עצי פרי:

הרכבה: אסור להרכיב שני מינים זה על זה, כאשר הרוכב ממין אחד והכנה ממין שני.

לכן, עליך לברר היטב האם עצי הפרי שאתה קונה מורכבים בזנים שונים של מין אחר או מאותו מין (בספר הלכות הארץ, עמ' 198-202 ישנה רשימה של צירופי כנות-רוכב מותרות ואסורות).


ערלה: בשלוש השנים הראשונות של העץ, פירותיו אסורים באכילה ובהנאה. (מבחינה אגרונומית, כדאי להוריד את החנטות כדי למנוע ניצול כוח העץ לריק, ובמידה וכבר צמחו פירות, כדאי להורידם כדי לא להכשיל את בני הבית באיסור ערלה).

בשנה הרביעית, הפירות הם נטע רבעי, ומותר לאוכלם לאחר פדייה וחילול על מטבע, בברכה.


הפרשת תרומות ומעשרות:

בעז"ה, שיגדלו הירקות בגינה ותלקט אותם, וכן לאחר בשנה החמישית של פירות האילן - עליך להפריש תרומות ומעשרות בברכה (ויש לבדוק באותה שנה האם היא שנת מעשר שני ויש לחלל הקדושה על מטבע, או מעשר עני).


מצורף כאן קישור להזמנת הספר החדש: 'הלכות הארץ' המאגד בתוכו את כל הלכות המצוות התלויות בארץ הנוהגות בבית ובגינה הפרטית. לחץ כאן  


בברכה,

נתנאל

 הרב נתנאל אוירבך | כ"ג סיון תשע"ו 9:03