בתר לקיטה או בתר חנטה

שאלה

כיצד יש לנהוג בפירות של פפאיה, פסיפלורה אוכמניות פטל  וכיו"ב. האם יש לנהוג בתר לקיטה או בתר חנטה, הנ"ל מוגדרים כירק לשיטת הספרדים וכספק עצים לשיטת האשכנזים ואכן נוהגים בהם ערלה?

תשובה

לגבי פסיפלורה, ופטל, פאפיה כל אלו ספקות בדיני ערלה, ונראה לנו שבדאורייתא יש להחמיר, אמנם בני ספרד רבים מקילים ואינם מונים לפירות אלו שנות ערלה, ויש להם על מי לסמוך.

בברכת חג שמח
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |