ארץ ישראל ומצוותיה

שאלה

בט’ באלול תשס"ה נטענו בגינתנו עץ לימונים ועץ מנדרינות, כך, שב-ט’ באלול תשס"ח ימלאו שלוש שנים לנטעית העצים. שאלותיי הן:

1. האם ניתן לאכול מהפירות כבר בט’ באלול תשס"ח, או שיש להמתין עד לאחר ראש השנה תשס"ט (או שמא במועד מאוחר יותר)?

2. האם הפירות שיהיו ראויים למאכל יהיו קדושים בקדושת שביעית?

3. בהמשך לשאלה 2, האם יש צורך לעשר את הפירות והאם יש לחלל את הפירות מדין נטע רבעי?

תשובה

1. רק הפירות שיחנטו אחר ראש השנה תשס"ט אפשר יהיה לאכלם לאחר חילול נטע רבעי.
2. לא. הפירות יחנטו אחר שביעית ולא יהיה בהם קדושת שביעית..
3. רק חילול נטע רבעי.
4. לגבי הפירות שיחנטו בין ר"ה תשס"ט לטו בשבט תשס"ט, הרי זה מחלוקת ראשונים, ואפשר להקל. בייחוד שאינני יודע כיצד הייתה הנטיעה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |