אדניות על גג וריסוס

שאלה

א. יש לנו עץ לימון ננסי וגפן שנשתלו השנה. אם שניהם מונחים באדניות פלסטיק מחוררות על גג, כלומר מנותקים לחלוטין מקרקע כלשהי, עדיין צריכים למנות להם ערלה ולהפריש מעשרות?

ב. האם ניתן לאכול מגידולים שמושקים ע"י טפטפות אצלינו בגג, אם כן, האם במידה ואבי (שאינו מקפיד כ"כ על הלכות שמיטה עדיין) מטפל ומנכש את הגידולים - אסור לי לאכול מהם?

ג. האם ניתן לרסס נגד מזיקים גידולים שעלולים למות ללא הריסוס בשנת שמיטה?

תשובה

א. יש חיוב ערלה גם בעציץ שאינו נקוב. כמו כן יש חיוב בתרו"מ.

ב. ניתן לאכול מגידולים אלו, ואפילו ניכוש והשקייה אינם אוסרים, אלא א"כ נזרעו בשביעית וכדו'.

ג. כן.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |