קציצת עצי פרי

שאלה

שלום, האם מותר לעקור עץ זית שלא נותן פרי

תשובה

ב"ה

שלום וברכה!

קציצת עצי פרי אסורה מהתורה, משום איסור בל תשחית, ואף יש בה משום סכנה כמו שמובא בגמרא בבבא בתרא דף כו עמוד א, שרבי חנינא מתאר שבנו נפטר מכיוון שהוא קצץ תאנה קודם זמנה.

עם זאת, ישנם מצבים בהם ניתן לקצוץ עצי פרי, ובעיקר במקרים בהם לא מדובר בדרך השחתה, כגון שישנו צורך לבנות באותו מקום, או שהעץ חולה במחלה ויש חשש שהמחלה תעבור לעצים אחרים.

גם עץ פרי שלא נותן כלל פירות ניתן לקצוץ, מכיוון שאין לו פרי לא ניתן להגדירו כעץ מאכל, אך ניתן לקצצו רק כשישנה ודאות שהוא אכן לא נותן פרי, קיבל השקייה מספקת, מספיק אור, אין מזיקים שמפריעים לו, וכדומה. וגם במקרה שברור שיש לו את התנאים המתאימים ובכל זאת הוא אינו נותן פרי, ניתן לקצצו, אך משום הסכנה עדיף לעשות זאת על ידי גוי.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | י' כסלו תשע"ח 10:50