עקירת תפוז ננסי

שאלה

האם יש מקום להקל ולא להחשיב עץ תפוז ננסי כעץ פרי?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

דינו כעץ.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |