עקירת עצי פרי המזיקים לצנרת הביוב

שאלה

בס"ד שלום , אני גר בבית פרטי עם גינה. אשמח לקבל מענה על מספר שאלות בנושאים הקשורים לנטיעות בגינה: 1. הגנן שתל בגינתנו מלפני מספר שנים עצי פרי בסמוך לקו ביוב וקיים חשש לפגיעה במערכת הביוב. האם ניתן להעביר חלק מעצים אלו למקום אחר בגינה ואם כן כיצד? 2. באזור אחר בגינה נשתלו שני עצים במרחק של כ 10 ס"מ . עץ אחד הוא עץ רימון ואילו השני אינו מזוהה ואינו מניב, בשלב זה, פרי , אם כי לדעתי מדובר בעץ הדר. יש לו קוצים ארוכים מאוד (כ 5 ס"מ). היות והם צמודים ומפריעים לגדילה אחד של השני והיות ומדובר בעץ מסוכן עם קוצים מכאיבים, האם ניתן לעקור את העץ עם הקוצים? ואם לא אז מה ניתן לעשות? בתודה מראש שלמה

תשובה

יש איסור מן התורה לעקור עצי פרי כמו כן יש חשש סכנה בעקירת עצי פרי כפי שמסופר בגמ'

(תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב) "א"ר חנינא: לא שכיב שיבחת ברי, אלא דקץ תאינתא בלא זמנה".

אך אם הוא מזיק ע"פ ההלכה מותר לעוקרו אך הואיל  ויש חשש סכנה יש פוסקים שחששו גם שע"פ הדין מותר לעוקרו, ולכן יעצו שאת העקירה יעשה גוי ולא ישראל. 

כמו כן שמעבירים עץ עם גוש יש שנקטו שאין בכך איסור וליש שחששו ולכן ראוי לבצע את העברה ע"י גוי.

הרחבה בנושא ניתן למצוא בפתחי תשובה יורה דעה סימן קטז ס"ק ו


רבני מכון התורה והארץ | י"ט שבט תשע"ח 10:48