עקירת עצים שלא ע"י נכרי והזרקת דלק לעץ

שאלה

שלום רב
בהמשך לתשובת הרב בענין קציצת עץ סרק שעדיף ע"י נכרי
אמר לי גנן שאפשר גם לגדום את העץ או לגוממו עד למטה ועל
ידי זה הוא לא יגדל שוב
שאלתי:

א.האם זה ניתן להעשות בעצמי בלי להביא נכרי
ב האם מותר לי בנוסף גם להזריק דלק וכדומה כפי שאמרו לי כדי
למנוע מן העץ לגדול מחדש?

תשובה

אם הוא לא יגדל יותר זוהי עקירתו של העץ ולכן יש לעשות את כל
הפעולות ע"י נכרי.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |