עקירת עצים לשם נטיעה

שאלה

שכן שלנו נטע עצי פרי בגינתו בביתו השכור. לאחר כ-5 שנים עזב את הבית. תושב הישוב ביקש את רשותו של בעל הגינה לעקור את העצים ולשתול אותם בגינתו, הוא קיבל אישור. האם הדבר מותר למרות איסור עקירת עצי פרי?

תשובה

כידוע היעב"ץ הקל בהעברת עצים ממקום למקום עם גושם, כך שאין כאן עקירת עצי פרי (עיין דרכ"ת סיק קטז ס"ק נא). אמנם היו שחששו גם לכך בייחוד במקום סכנה, שהרי העקירה היא לא לצורך, על כן הועלתה הצעה שגוי יעשה פעולה זו (אם אפשרי) ולא נבוא חלילה לכלל סכנה.

אולם אם הדבר נעשה לטובת העץ, שבמקומו הישן יפגע וכעת יוטב מצבו, נראה שאפשר להעביר אפילו על ידי יהודי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |