העתקת עצים

שאלה

שלום כבוד הרב. הדייר הקודם נטע בחצרי כמה עצי זית כשאחד מהם נמצא ממש באמצע החצר. מדובר על עץ שצמוד ממש לעץ זית אחר במרחק של כחצי מטר. ברצוני שיהיה רצף בחצר ובפרט שיהיה לילדים אפשרות לשחק בכדור ברווח. האם מותר לעקור אותו ע"י גוי בגלל הצמידות לעץ השני והמיקום שלא נח. אם לא, האם אפשר להעתיק אותו למקום אחר? בנוסף כמה צריך להתאמץ כשמעתיקים עץ כזה. האם חייבים להוציא הוצאות יקרות למנוף / טרקטור (מדובר במקום לא נגיש ויעלה סכום גדול) או אפשר לנסר את השורשים והנוף כך שיתאפשר בקלות יותר להוציא?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

איסור עקירת עץ נאמר בתורה בפסוק: "לא תשחית את עצה", ומדובר באיסור תורה, עם זאת, מכאן למדו חז"ל שאיסור העקירה הוא כשהאדם משחית את העץ, לכן במקרים שאין בהם השחתה, העקירה הותרה, בין המקרים שנמנו הם פינוי השטח לצרכי בניה, או מחלה של העץ, העץ מזיק וכדומה.

במקרה שאתה מתאר רצון פינוי השטח הוא כדי שהילדים יוכלו לשחק יותר בנחת בכדור בחצר, צורך כזה אינו משמעותי דיו כדי להתיר את העקירה.

כמו כן, צמידות לעץ אחר במטע שאינו מקצועי אינה משפיעה על חיי העץ באופן משמעותי

אמנם אם מעבירים את העץ ולא עוקרים אותו לחלוטין אין כאן פעולת השחתה ויש יותר מקום להקל בה, אך על מנת שהעברה תצליח והעץ יצליח להיקלט הדבר צריך להיעשות בצורה מקצועית וטובה, הדבר תלוי בגיל העץ, בגודל שלו ובחוזק שלו, הדבר צריך להיעשות על ידי בעלי מקצוע שעוסקים בדבר, ולצערנו פעמים רבות ההעברה אינה עולה יפה, ובאופן מעשי יש בכך משום השחתת העץ.

אשר על כן אין לעקור את העץ, ואם עושים העברה היא צריכה כאמור להיעשות בצורה מדוייקת וטובה, דבר שכרוך גם בהוצאות כספיות.1

בברכת התורה והארץ

דוד

הרב דוד אייגנר | ו' אב תשע"ח 8:35