עיקור בעלי חיים

שאלה

האם יש בעייה הלכתית לעקר נקבות של בעלי חיים כגון כלבות? אם כן-מהי הבעייה והאם יש לה פתרון?

תשובה

אסור לעקר בעלי חיים גם נקבות והדרך היא לתת לה זריקות או כדורים המדכאים את הביוץ.

הרב יעקב אריאל |