ביצי חופש

שאלה

האם מבחינה הלכתית יש עדיפות לאכילת ביצי חופש (ביצים אשר מוטלות ע"י תרנגולות אשר מסתובבות חופשיות)

תשובה

אם אין מעלה בריאותית מוכחת איני מוצא עדיפות לכך.

הרב יעקב אריאל |