אכילת בעלי חיים בימינו

שאלה

האם בימינו שיש תחליפי בשר, האם מן הראוי מבחינה מוסרית לשחוט ולאכול בעלי חיים למיניהם?

תשובה

קיימת בימינו תנועה הנלחמת באכילת בעלי חיים מתוך רחמים על בעלי החיים. ועל כן הם נלחמים בכל אכילת בעלי חיים למיניהם. הדתיים מאותה תנועה נתלים בדברי הרב קוק שכותב שאכילת בשר בעלי חיים היא פעולה בלתי מוסרית בכך שנוטלים את חייהם, ובודאי שמבחינה מוחלטת הרב זצ"ל צודק.

אולם במקומות אחרים הרב זצ"ל מדגיש שאכילת בעלי חיים היא חלק מתהליך העליה המוסרית של בני האדם, כדי שילמדו לחוס על בני מינם בני האדם. ולהיפך, מי שחס על בעלי חיים ופחות על בני אדם הוא מרגיע את מצפונו בפעולתו ביחס לבע"ח וביחס לאדם הוא מקולקל. זמן תיקון היחס שבין האדם לאדם עד למצב של גר זאב עם כבש אינו בדור אחד אלא מימות נוח שהותר לאדם לאכול בשר עד ימות המשיח ולעת"ל.

וא"כ מציאות חליפי הבשר אולי מלמדת שאנו מתקרבים לימות המשיח, אבל כיון שאכילת הבשר נצרכת לשם הטיפול הנפשי בכלל בני האדם אי אפשר לוותר עליו, ולהתגדר בחסידות כלפי בעלי חיים, כאשר העולם האנושי עדיין לא תוקן.

הרב יעקב אריאל |