תשעת הימים

שאלה

כבוד הרב

האם מותר לסרוג כיפה בתשעת הימים?

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


בלי לגמור את הכפה אפשר. בשבוע הבא (שבוע שחל בו) לא לסרוג.


צום החמישי לששון ולשמחה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 3:57:41 AM