צום תשעה באב לנשים בחודש תשיעי

שאלה

האם נשים בהריון בחודש התשיעי פטורות לצום בתשעה באב?

 

 

תשובה

מבחינה רפואית יש עוררין על ההנחה שהצום מזרז לידה. הוא גורם
לצירים אך לא ללידה. רק אשה המוחזקת בהפלות, או שיש לה סיבה
מיוחדת רשאית להימנע מלצום בחודש התשיעי.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |