סרטים על גוש קטיף בתשעה באב

שאלה

ראיתי שיש רב שאמר שיש להניח שמותר לראות סרט על גוש קטיף בתשעה באב ותהיתי הרי בתשעה באב אנו לא רק בוכים על החורבן אלא גם מבקשים ומתחננים שייבנה ביהמ"ק בקרוב. ובקשה זאת אנו מבקשים לכלל ישראל. ואם אנו רואים סרטים על הגירוש באותו זמן שאנו מבקשים על הכלל אנו מקטרגים על חלק ממנו. ביום קדוש כל כך שאנו צריכים הרבה סינגור על עמ"י בטח לא טוב לעורר על חלק ממנו קיטרוג. ולכן רציתי לשאול האם באמת מותר לראות סרטים על הגירוש בתשעה באב או לא? בתודה מראש ובהערכה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

נראה שאפשר, ולמרות שאלתך אודות קטרוג על חלק מעם ישראל, הרי שכעת לאחר שנעשה המעשה אין צורך בעוד קטרוגים, מי שחטא ועבר הקב"ה יעשה עמו את הדין, הזכרת המעשה היא לטובה שלא יעשו כן, וכן אנו אומרים כל יום זכירת מעשה מרים, וכן אנו מזכירים את העגל, כל אלו באים במטרה שהעם יכיר ולא יזידון עוד. על כן גם בתשעה באב אין אנו באים מצד הקטרוג על הדבר שנעשה, אלא בחינת "והחי יתן אל לבו", ועל כן זה מעורר כאב ותקווה טובה לאחריתך.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 10:49:38 PM