נטילת ידיים בט''ב אחר חצות

שאלה

אשה שעוסקת בהכנת אוכל בט אב אחר חצות,האם חייבת-צריכה ליטול ידיים גפ לסרוגין לפני שנוגעת באוכל, או די במה שנטלה בבקר עד פרקי האצבעות?

תשובה

די במה שנטלה שחרית.

הרב יעקב אריאל |