חייל בשירות בתשעה באב

שאלה

האם העובדה שצום מוריד לפחות במידה כלשהיא את היכולת
המבצעית של החיל, אינה מםפקת להתיר שתייה ואכילה בשיעורים
מתחילת הצום ?


האם חייל היוצא לדוגמא לפעילות במחסום למשך מספר שעות בחום
כבד צריך לשתות רק אז ורק לשיעורין? האם אין חשש שזה יהיה
מאוחר מדי ?

תשובה

נראה לי כי במקרה כזה אתה צודק, ואם שתיה לשיעורין לא תאשפר
לו לתפקד יש להתיר שתיה כדרכו מהבוקר או מספר שעות לפני
הפעילות. ואם התחיל בפעילות מבצעית בלילה ונזקק לשתות בגלל
עומס הפעילות ותנאי מזג האויר ישתה מהלילה.עםזאת נראה לי ששתיה
בפומית אחת אחרי השניה מאפשרת מילוי הגוף בנוזלים במשך זמן קצר
אלא א"כ הזמן דוחק יותר ואזי מותר לחייל לשתות כרגיל

הרב יעקב אריאל |