חיוב אשה מניקה בצום דרבנן

שאלה

האם אשה שילדה בתוך עשרים וארבע חודש ואינה מניקה פטורה
מצום גדליה?

 

 

 

תשובה

הפטור של מינקת מתענית ציבור אינה בגלל גדרה כמינקת אלא מצד
חולשת הגוף, וע"כ אשה שאינה חלשה אין סיבה שלא תתענה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |