שבועות שחל במוצ"ש וערב פסח ביום שישי

שאלה

1)האם השנה ששבועות חל במוצאי שבת מותר לסיים את הסעודה השלישית אחרי השקיעה לפני זמן צאת שבת? כי אז זה עדיין לא חג ואז אין מחלוקת כי אז אני לא נכנס לתוך החג עם הסעודה השלישית וזה עדיין תוספת שבת

2)האם השנה שערב פסח חל ביום ששי נוהגים בו כמו ערב פסח רגיל או שיש דינים מיוחדים כמו ערב פסח שחל בשבת? כי השנה פסח חל בשבת

3)האם בתשובות לשאלה 1 ולשאלה 2 יש הבדל בין אשכנזים ספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים?

אשמח לקבל מכבוד הרב תשובות

תשובה

1) עדיף לסיים לפני שקיעה כדי להימנע מהשאלות בברכת המזון.
2) ערב פסח רגיל.
3) לא.

הרב יעקב אריאל |