לחגוג שבועות ביום אחר מאנשי המקום

שאלה

שלום לכת"ר.
כידוע, מועד חג השבועות נקבע עפ"י ימי ספירת העומר והספירה הינה אישית. אם כך אדם שחצה את קו התאריך ויום החמישים שלו יוצא למשל ביום או אילו לאנשי המקום שהגיע אליו יום החמישים יוצא ביום ב אם כך עליו לקיים את כל מנהגי החג ביום א - כיצד עליו לנהוג ביום ב? האם מותר לו להשתתף במניין אנשי המקום שמתפללים ביום ב?

יוצא שביום א הוא יתפלל ללא מניין? האם ביום ב עליו להניח תפילין? כיצד? בצנעה או/ו בפרהסיה?

תשובה

ישנה דעה כזאת של האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל אך שיטתו לא נתקבלה להלכה. עי' בספרי שו"ת באהלה של תורה סי' עב.

 

הרב יעקב אריאל |