זמן מתן תורה

שאלה

שלום לכת"ר.
בתלמוד הבבלי, מסכת יומא דף ד עמוד ב מובאות 2 גרסאות על מועד מתן תורה לישראל. האחת בריתא שמתן תורה היה בו בסיון (וזה בהנחה שניסן ואייר באותה שנה היו מלאים) והשניה של ר יוסי שמתן תורה היה בז בסיון.
למיטב ידיעתי הגרסה המקובלת הינה שמתן תורה היה בו בסיני אולם איך זה מסתדר עם העובדה שמשה הוסיף יום אחד מדעתו כהכנה לקבלת התורה ?

תשובה

תעיין בעין איה על פרק זה בשבת הוא עונה על כך.

הרב יעקב אריאל |