ביכורים משבעת המינים

שאלה

האם הביכורים הינם רק מפרות שבעת המינים, אם כן, כיצד היו מביאים אותם בתקופה זו, הרי כרגע אין פרות משבעת המינים שבשלים ומוכנים לאכילה (הרימון עכשיו פורח, התאנה טרם הבשילה, ורק החיטה מוכנה)?
האם היו מביאים פרות אחרים?

תשובה

הביאו כעת רק חיטה ושעורה, והקריאה הייתה בפעם הראשונה, לאחר מכן כשהביאו שוב הרי שלא קראו עוד אלא הביאו ללא קריאה. לא הביאו פירות אחרים אלא כקישוט.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |