תקיעות בתפילת לחש

שאלה

האם ראוי/נכון בבכנ"ס שנוהגים לתקע בתפילת לחש, לשנות ולא
לתקע בגלל ההפרעה שזה יוצר?
ב. אם לא תוקעים האם אומרים בלחש 'היום הרת עולם'?

 

 

תשובה

א. ראוי להמשיך ולשמור על מנהגי בית הכנסת אלא א"כ יש הפרעה
חמורה. אלא שאיני רואה שההפרעה חמורה כל כך. מי שלא הגיע
לסוף הרכה בזמן התקיעה יכול להפסיק לרגע את הפילה ולהמשיך
אותה אח"כ
ב. לפי מנהג ספרד אומרים 'היום הרת' גם בשבת כשאין תקיעות.

 

 

הרב יעקב אריאל |