עירוב חצרות

שאלה

לרב שלום רציתי לשאול האם רשות היחיד שהיא משותפת לכלל תושבי העיר כגון באר או אשפה(במיקרה שדינם כרשות היחיד) צריכה ערוב כדין חצר משותפת כדי להעביר ממנה לרשות היחיד או שהיא לא צריכה ערוב מכיוון שבחצר או מבוי זו גזרת חכמים (שאלתי היא על משנה ז פרק 10 בערובין )תודה רבה ינון

תשובה

המשנה מדברת בבור או אשפה שהם רשות היחיד בתוך רשות הרבים. מה ששאלת הוא על בור בתוך רשות מעורבת של רבים, במקרה האחרון אין צריכים עירוב מיוחד לבור אלא הוא כמו כל בית בעיר שכלול בעירוב הכללי של העיר.

הרב יעקב אפשטיין | ט"ו אייר תשע"ו 10:28