נסיעה לאומן בערב ראש השנה

שאלה

שלום לכת"ר.
מה דעתו של הרב לגבי הנסיעה לאומן בראש השנה שעוזבים את ארץ הקודש ונוסעים להתפלל בארץ נוכריה? האם יש לזה מקור ביהדות?

תשובה

ר' נחמן עצמו בא לא"י לר"ה לחיפה שהייתה אז כפר דייגים עלוב ובקושי היה שם מנין של יהודים והוא התפלל אתם בר"ה ואמר שהגיע בא"י להשגות עליונות

הרב יעקב אריאל |