קרם ידים המכיל חמץ אחר הפסח

שאלה

קרם ידיים המכיל שמן נבט חיטה שעבר עליו הפסח, מה דינו?

תשובה

מותר להשתמש בו אחר הפסח, מכיון שגם בפסח לא היה ראוי לאכילה.

הרב יעקב אפשטיין | י"ד אייר תש"פ 17:57