קטניות - שמן קנולה ולפתית

שאלה

האם מותר להשתמש בשמן זה בפסח כמנהג אשכנזים?
האם ליפתית היא קטנית או לא?
תודה

 

 

תשובה

לדעתי מותר הוא דומה לשמן כותנה שהזרעים עצמם אינם ראויים
למאכל אדם ורק השמן המופק מהם ראוי לאכילה. אולם יש מחמירים
שלא להשתמש בו.

הרב יעקב אריאל |