קטניות ירוקות

שאלה

אבקש לשאול מי מבין הפוסקים עושה הבחנה לגבי אשכנזים בין קטניות טריות לבין יבשות,שעל הראשונות לא גזרו ועל השניות-כן,ומהו החילוק בין שני הסוגים?

תשובה

כמדומני ר' דוד אופנהיים מובא במעדני שמואל.
החילוק פשוט, מירוקים לא עושים קמח ולא ערימה ולכן חשש ההתערבות של מיני דגן היכולים להחמיץ עם קטניות ירוקות קטן מאד. בפרט שעועית ירוקה או צהובה בתרמילים זהו ירק ולא גרגירים 

הגרשז"א התיר אכילת גרעיני אבטיח כאשר אוכלים את האבטיח עצמו.

הרב יעקב אריאל |