קטניות בפסח טעם

שאלה

עד היום איני יודע מדוע קטניות אסורות באכילה בפסח. למרות שאצל חלק מהעדות השונות מותר לאכול אותם.
א. מדוע אסור?
ב. למה השוני בין העדות?

תשובה

שלום וברכת ד´

לגבי איסור קטניות הגזרה החלה לפני כאלף שנה, ועיקרה היה חשש לערבוב בין חמץ וקטניות, יתכן שהתערובת היא בשקים שבהם מוליכים את הקטניות והתבואה, וכן יתכן שהדברים הללו עושים מהם ערמות טחונות דק, ויבואו להחליף בין תבואה וקטניות.
גזרת קטניות קבלו עליהם בני אשכנז וחלק מבני ספרד ג"כ קיבלו עליהם חלקים של הגזרה, דהיינו בקטניות מסוימות.
בני אשכנז שקיבלו עליהם גזרת קטניות לא קבלו עליהם כחמץ גמור, אלא לעניין זה שאין לאכלם אבל בודאי שהכלים לא נאסרו ובודאי שאין לזרוק קטניות מהבית, שהרי הכל מסכימים שאין בכך איסור רק חשש. לכן אין צורך למכור קטניות או להוציא או למכור. סויה היא קטניות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/17/2013 12:10:07 PM