חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה

שלום וברכה. ברשות הורי כדורים נגד צינון שלא הופיעו בחוברת
התרופות הכשרות לפסח. מכאן שיש סיכוי שהם מכילים חמץ. הורי
לא מכרו את התרופות שלהם. האם מותר לנו להשתמש בהם עכשיו
או שהן בבחינת "חמץ שעבר עליו הפסח".

 

 

 

תשובה

אף אם יש חמץ בתוך התרופה הוא בגדר חמץ נוקשה ואינו ראוי
לאכילה וע"כ הוריך לא עברו בב"י וב"י וע"כ הם אינם צריכים לבער
כדורים אלו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |