חמץ שעבר עליו הפסח - ריבה

שאלה

קיבלתי ריבה שהוכנה לפני פסח, ויש ספק אם אכן נעשתה מכירת חמץ בבית שהיא הוכנה.

(אינני יכולה לברר סוגיה זו, מחמת כבודה של מכינת הריבה. אך אין לי ספק כי הבית הוכשר לפסח.)
מכיוון שהריבה אינה בגדר חמץ כלל (מכילה סוכר ותותים בלבד, ברצוני לדעת מה דינה, והאם היא בגדר חמץ שעבר עליו הפסח?
תודה!

 

תשובה

הריבה אינה חמץ שעבר עליו הפסח.  כי היא לא מורכבת בעיקר מחמץ אלא רק הוכנה במקום שלא הוכשר לפסח.

לא היה צורך למוכרה ומותר לאוכלה (תבדוק שהפרישו תרו"מ מהתותים).

הרב יעקב אריאל |