קריאת פרשת פרה ע"י קטן

שאלה

האם ניתן להעלות ילד שהגיע למצוות (בר מצוה) לקריאת פרשת פרה?

תשובה

כיון שיש סוברים שהקריאה מן התורה, ויש מחמירים שרק גדול יקראנה, לכתחילה אין ראוי להעלות בר מצוה בשבת בר מצוה למפטיר בפרשת פרה.

הרב יעקב אריאל |