מוקפים שמתארחים אצל פרזים

שאלה

1. אנו בני פרזים עושים סעודת פורים בביתנו עם משפחה ירושלמית האם הירושלמים יכולים לקרוא את המגילה בליל ט"ו בביתנו (בעיר פרזים) ?
2. האם הקורא את המגילה במקרה זה חייב להיות מבני המוקפים או שיכול לקרוא להם בן פרוז ?

 

 

 

תשובה

משאלתך נראה שהמוקפים באו רק לסעודת פורים ובבוקר היו עדיין בירושלים וכן יהיו למחרת בבוקר בירושלים עליהם לקרוא את המגילה בליל טו כירושלמים אך הם יכולים לעשות גם מחוץ לירושלים.

עליהם לקרוא את המגילה בעצמם ולא לשמוע מפרוז, או לשמוע ממוקף גמור כמותם, דהיינו מי שבשני הבקרים יהיה מוקף. 

הרב יעקב אריאל |