מגילה

שאלה

לכבוד הרב
שאלה בעקבות פורים
בעל קורא שקרא את המגילה כבר וקורא שוב להוציא אחרים
האם הוא יברך את הברכות או אחר יברך?
המ"ב מביא שלכאורה ראוי שאחר יברך ושמנהג העולם להקל וה"ה בשופר
האם כך נוהגים לכתחילה?
האם יש הבדל לענין זה בין אם קורא להוציא גברים או נשים?

תשובה

כך נוהגים. לגבי נשים אם כל השומעים הן נשים והוא יצא י"ח אחת הנשים מברכת לשמוע מגילה. יש עדיפות לכךהיא תברך ולא הקורא שכבר יצא כמו"כ אינו יכול לברך עבורן שוב שהחיינו.

הרב יעקב אריאל |