כמה זה זכר למחצית השקל כיום?

שאלה

שלום לרב, כמה זה זכר למחצית השקל כיום?

תשובה

שלום וברכה 

להלכה מחצית השקל בדיני תורה הוא 9.6 גר' כסף (פדיון הבן יש לתת חמשה סלעים = 96 גר').  בדברים שהם זכר או דרבנן אפשר להסתפק שמחצית השקל הוא 8.5 גרם כסף כפי משקל השקל שנפסק בשו"ע. (עיין מדות ושעורי תורה עמ' תצ). 

בתאריך כג אדר א' תשע"ט, מחיר גרם כסף  הוא 1.84 ש"ח.

 

מחצית השקל 9.6 גרם

מחצית השקל 8.5 גרם

מחצית השקל בשקלים

17.74₪

15.64 ₪

מחצית השקל כולל מע"מ

20.76 ₪

18.3₪

ראה פירוט החשבון באתר המכון זכר לממחצית השקל

רבני מכון התורה והארץ | כ"ז אדר תשע"ט 11:01