חיוב תחפושת בציצית

שאלה


האם תחפושת העשויה מ"אל בד" (דומה לבד של מפות "חד פעמיות") ולה ארבע כנפות חייבת בציצית? (הילד לובש ציצית, והתחפושת מעל הבגדים).

בתודה.

תשובה

פסק בשולחן ערוך הרב (הגר"ז, או"ח סי' י ס"ז): "מלבושים של עור פטורים מן הציצית שנאמר על כנפי בגדיהם ואין נקרא בגד אלא שנארג". וה"ה לבגד נייר כזה.

הרב יעקב אריאל |