דמותם של מרדכי ואסתר

שאלה

אני גדלתי על כך שמרדכי ואסתר היו צדיקים, ולאחרונה שמעתי סברה שהם היו ממשפחות מתבוללות.
רציתי לדעת האם אפשר להגיד דבר כזה.

בברכה,

תשובה

קשה להבין אמירה כזו. ומדוע לומר זאת?
ר' תשובה אחרת באתר זה

הרב יעקב אריאל |