קידוש והבדלה שלא בסוכה (המשך-2)

שאלה

שלום.

סליחה שאני שב ושואל אך כבודו כתב לי שאם עדיין לא יצאתי ידי חובה בקידוש סבתי צריכה לשתות מן היין, ואם קשה לה שתשתה מיץ ענבים.

מה הדין אם נראה לי שהיא לא תשתה מספיק בשביל לצאת יד"ח, כדאי שאשתה אני? מה לעשות?
תודה. ושוב סליחה וחג שמח

תשובה

עדיף שהיא תשתה כלשהו, ולא אתה.

הרב יעקב אריאל |