תערובת ערלה באתרוגים

שאלה

חבר שלי שהוא בעל פרדס אתרוגים, הפקיר את פרדסו (בפרדס
יותר מ400 עצים). הלוקטים ליקטו בין היתר גם עץ אחד של ערלה.
הוא סיפר לי שהרב התיר את האתרוגים מדין ביטול ב200.
ולכאורה יש לשאול:
1. הלוא אתרוג הוא דבר שבמניין, ולפי הרמ"א אינו בטל.
2. הרב זצ"ל במשפט כהן א כתב שאתרוג המותר מדין ביטול
אינו נחשב היתר אכילה
תודה רבה

תשובה

1. גם לפי הרמ"א נראה שבמקרה זה האתרוג בטל עי' ערוה"ש.
כמו"כ בסיטונאות הפירות אינם במנין.
2. הרב זצ"ל עסק בערלה בחו"ל ולא באתרוג שבטל ברוב.

הרב יעקב אריאל |