שמירה ברכב בשבת

שאלה

זכיתי מהפקר לסכך העשוי מבמבוק שמחובר בכמה מקומות עם חוט ברזל. יתכן מאד שנעשה לשם מחיצה וכמו שראים הרבה במסעדות...האם הוא כשר לסכך לסוכה ואולי באופן שנוציא חוט הברזל או נאמר שהוא פסול כי נעשה כלי ומקבל טומאה?

תשובה

כיון היא לא נעשתה לשם סכך אלא למחיצה או לשכיבה הוא פסולה מלהיות סכך. וזאת אפילו ללא דיון על חוטי הברזל המעמידים אותו.

הרב יעקב אפשטיין | ט"ז אלול תשע"ח 12:14