שמיני עצרת בחו"ל

שאלה

לכבוד הרב שליט"א, ייתכן ואני אצטרך לעשות חג שמיני עצרת
ושמחת תורה בחו"ל. האם אני אצטרך לשבת (בלי ברכה) בסוכה
בארוחות חג שמיני עצרת כמו שאר אנשי חו"ל, או האם יש חשש של
"בל תוסיף" בזה בשבילי כתושב הארץ?

 

 

 

תשובה

תצטרך לשבת בסוכה ותתכוין שלא לקצאת י"ח. והסיבה כיון שזה דבר
שברהסיא צריך לעשות כבני חו"ל. ועי' במשנה ברורה סי' תצו ס"ק יג.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |