שמחת בית השואבה והקפות שניות

שאלה

1)למה תמיד במוצאי חג ראשון של סוכות עושים שמחת בית השואבה ולמה במוצאי שמחת תורה עושים הקפות שניות? בשני המצבים האלה אפשר חס ושלום לחלל את החג או לעשות את ההכנות לפני צאת החג

2)האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין האשכנזים לספרדים ובין האשכנזים לאשכנזים חסידיים?

תשובה

1) שמחת בית השואבה בבתי כנסיות היא המשך (כמנהג בלבד) של השמחה שקדמה לניסוך המים בסוכות. שמחת תורה בחו"ל היו נוהגים שני ימים שמיני עצרת משום יו"ט שני של גלויות, הראשון כשמיני עצרת והשני כשמחת תורה בארץ נהגו הקפות שניות כדי להביא את החג הנוהג רק יום אחד אף לציבור שאינו שומר חגים.

הן בזה והן בזה נהגו בזה יהודים שומרי מצוות והם נזהרים מחילולי שבת, ומה ש'אמצו' זאת מסגרות שאינן שומרי מצוות צריך להתריע ולנסות למנוע חילול שבת ככל האפשר. אולם אין זה דומה ליום העצמאות שקביעת היום לחג לא יצאה רק משומרי התורה וחשוב לנו לחגוג כל העם ולא ששומרי מצוות יקיימו בה' אייר ואחרים ביום אחר.
2) לא.

הרב יעקב אריאל |