שינה בסוכה קטנה

שאלה

עד היכן גוף נחשב 'ראשו ורובו'? -האם די בשבעה טפחים, או
מהראש לטבור או אפשרות אחרת.
נפ"מ לסוכה שרוחבה 70 סמ' [ממוקמת במרפסת שמעליה מפרפסת
קטנה יותר], האם שינה בה [כשאין אפשרות לישון לאורכה מפאת
ריבוי המשתמשים] נחשבת לראשו ורובו של האדם?

 

 

 

תשובה

ההלכה למשה מסיני קבעה שדי ב7 על 7 טפחים.
הישן בסוכה צריך להכניס את ראשו ורוב גופו לסוכה. הוא לא צריך
להתקפל כפנקס אולם לכוף קצת את גופו עד כמה שאפשר. סוף סוף
עליו לישון בסוכה כדרך הישנים

הרב יעקב אריאל |